Ochrana osobních údajů

Firma Vlastimil Antl chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vlastimil Antl je správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

 

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Vlastimil Antl zpracovávány pro tyto účely:

plnění smlouvy (za účelem nákupu zboží, opravy převodovky)

- vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Zpracovávané osobní údaje

Vlastimil Antl je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Jméno a příjmení, kontaktní adresa, e- mail, telefonní číslo, číslo účtu, IČ, DIČ, VIN a další informace o vozidle

Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu až do odvolání tohoto souhlasu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací